16. Odpis aktualizujacy wartosc zapasow wyrobów gotowych

Wykład wyjaśnia czym jest odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych oraz w jakich okolicznościach należy dokonać takiego odpisu powołując się na odpowiednie regulacje prawne. Prezentuje również jakie miejsce pełni odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych w ramach ewidencji przychodów oraz rozchodów produktów pracy. Na koniec określa jak ująć w księgach rachunkowych odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych na odpowiednich kontach w ramach ZPK.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Kiedy powinniśmy dokonywać sprawdzenia czy cena sprzedaży netto nie jest wyższa od RKW? Na dzień bilansowy czy na koniec każdego okresu sprawozdawczego?
    531aa1bcc5933b10ae574ddbb0d630b6
    Krzysztof Bartkowiak
  • Co najmniej raz w roku tj. na dzień bilansowy. I z reguły w praktyce firmy dokonują takiego sprawdzenia tylko raz na rok, w szczególności jeżeli produkują więcej wyrobów gotowych. Taka weryfikacja jest bowiem pracochłonna. Można oczywiście takiej weryfikacji dokonać częściej, jeżeli mamy 12 okresów sprawozdawczych miesięcznych w ciągu roku można taką operacje przeprowadzić do miesiąc, ale tak jak wspomniałam wymaga to zaangażowania ze strony działy księgowości i czasu.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot