23. Podsumowanie tematu

Wykład stanowi podsumowanie tematu dotyczącego wyceny produktów pracy . Prezentuje zdobytą w cz. II tematu wiedzę podkreślając najistotniejsze jej elementy takie jak: czym może być cena ewidencyjna, jak i dlaczego ujmowane są odchylenia od cen ewidencyjnych produktów oraz jak je rozliczyć, w jaki sposób ewidencjonować przychody oraz rozchody produktów pracy przy wycenie opartej o cenę ewidencyjną, kiedy stosować cenę sprzedaży netto do wyceny oraz jak dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych w przypadku stosowania wariantu porównawczego oraz wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Odnośnie ceny sprzedaży netto , czyli nie stosujemy jej konsekwentnie jednakowej przez cały rok jak w przypadku c.ewidencyjnej, tylko możemy ją zmieniać w zależności od sezonowosci, zmiany trendów itp. ?
  0602ead81c8d7dc92996f87e7bdbcfab
  Mariola Romanek
 • Porównanie do ceny sprzedaży netto ma miejsce z reguły na dzień bilansowy, , kiedy weryfikujemy wartość zapasów wyrobów gotowych - zgodnie z UoR nie powinna ona być wyższa nić cena sprzedaży netto. Wycena powinna mieć miejsce co najmniej raz w roku na dzień bilansowy, i w praktyce z reguły tak to wygląda. Wycena w oparciu o cenę sprzedaży netto w ciągu roku jest bardzo rzadka i akceptowana przez UoR tylko w wyjątkowych przypadkach tj. gdy nie da się w inny sposób wykalkulować kosztu wytworzenia.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy wyceniając rozchód produktów gotowych można stosować metody FIFO, LIFO, Średniej ceny - czy jednak te metody są zarezerwowane do wejścia/wyjścia materiałów ? Dariusz
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Metody LIFO, FIFO oraz średniej ważonej również mogą mieć zastosowanie do wyceny produktów. Jednak stosuje się je rzadziej - ze względu na trudność w kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia. Częściej stosuje się jednak cenę ewidencyjną.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot