Następny wykład:

Materiały - definicja i klasyfikacja

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Wycena i ewidencja materiałów cz.1 demo

Wykłady wprowadzają w temat dotyczący wyceny i ewidencji materiałów. Przedstawiają metody wyceny materiałów skupiając się w tej części na ewidencji przy pomocy zmiennych cen ewidencyjnych tj. ceny nabycia oraz ceny zakupu. Prezentują na praktycznych przykładach m.in zapis księgowy przychodu materiałów z wykorzystaniem konta rozliczenie zakupu oraz ewidencję rozchodu materiałów w tym jak rozliczyć i zaewidencjonować koszty zakupu.

W szczególności omawiają:

  • klasyfikację materiałów w księgach rachunkowych , w tym w oparciu o PKWiU,
  • metody ewidencji analitycznej materiałów (ilościowa, ilościowo - wartościowa, wartościowa, uproszczona)
  • zapis księgowy przychodu materiałów przy użyciu konta rozliczenie zakupu,
  • w jakich sytuacjach pojawią się oraz co oznaczają tzw. „Materiały w drodze” oraz „Dostawy niefakturowane” oraz  jak prezentować je w bilansie
  • metody wyceny materiałów (skupiając się na zmiennych cenach ewidencyjnych) w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na dzień bilansowy,
  • pojęcia ceny nabycia, ceny zakupu oraz kosztów zakupu
  • ewidencję przychodu materiałów w oparciu o cenę nabycia
  • ewidencję przychodu i rozchodu materiałów w oparciu o cenę zakupu
  • rozliczenie oraz ewidencję kosztów zakupu (jednorazowy odpis oraz rozliczanie kosztów zakupu w czasie).

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot