12. Wycena materiałów - cena zakupu

Wykład prezentuje metodę wyceny materiałów w oparciu o cenę zakupu. Wyjaśnia w jakich sytuacjach jednostka może, zgodnie z ustawą o rachunkowości zastosować tą metodę wyceny oraz omawia przypadki, w których jednostka może preferować zastosowanie tej metody wyceny zamiast metody opartej o cenę nabycia. Wykład zakończony jest praktycznym przykładem dotyczącym ewidencji przychodu materiałów w oparciu o wycenę przy użyciu ceny zakupu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot