7. Wycena materiałów - cena nabycia

Wykład prezentuje metodę wyceny materiałów w oparciu o cenę nabycia. Wyjaśnia pojęcia ceny nabycia, ceny zakupu oraz kosztów zakupu oraz prezentuje jakie elementy faktury zakupu zaliczamy do ceny nabycia, ceny zakupu a jakie do kosztów zakupu. Wykład zakończony jest quizem do samodzielnego rozwiązania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy zaliczymy do kosztów zakupu/ i później do ceny nabycia/ koszty związane z własnym transportem zakupionych materiałów, jeżeli firma nie korzysta z usług obcych? Jeśli tak-to jakie będą to koszty? paliwo, płace kierowców, amortyzacja samochodu ?
    3ada36c87c878abbd7094b73ebae9597
    Piotr Niesłuchowski
  • Jeżeli te koszty związane są z transportem to jak najbardziej ujmowane są jako koszty zakupu - i tu właśnie może to być to koszt paliwa, płacy pracowników - pod warunkiem, że ich praca związana jest tylko z tym transportem, amortyzacja samochodu również wchodzi w grę.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot