14. Wycena materiałów - odpis jednorazowy kosztów zakupu

Wykład omawia ewidencję kosztów zakupu materiałów w przypadku zastosowania do wyceny materiałów metody opartej o cenę zakupu. Prezentuje zapis księgowy odpisania kosztów zakupu jednorazowo w koszty danego okresu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Mam pytanie do przykładu nr 5 - a mianowicie dlaczego koszty zakupu tzn 402 usługi obce i koszty 409 pozostałe koszty rodzajowe są przeksięgowywane na konto 550 koszty zarządu skoro to są koszty działalności podstawowej 500?
    Fa2ef189ea7f82cfa62d6bc30572883c
    Zdzisława Woźniak
  • W tym wypadku koszty zakupu odpisywane są jednorazowo co oznacza, że nie rozpoznajemy ich proporcjonalnie do zużycia materiałów. W powyższym przykładzie nie mieliśmy zużycia materiałów tylko ich zakup a koszt zakupu i tak został rozpoznany w RZiS. W takim wypadku używa się konta 550 Koszty zarządu by koszt zakupu mógł być odpisany jednorazowo. W przypadku gdy koszty zakupu są rozpoznawane w czasie (przykład następny) zostaną przeksięgowane na konto 500 Koszty działalności podstawowej.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot