6. Metody wyceny materiałów, cena nabycia i zakupu

Wykład prezentuje metody wyceny materiałów zgodnie z ustawą o rachunkowości. Prezentuje  metody stosowane w trakcie roku obrotowego oraz na dzień bilansowy. Wprowadza w temat wyceny w oparciu o zmienne ceny ewidencyjne tj. cenę nabycia oraz cenę zakupu.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Ok, rozumiem że ustawodawca pozwala wyceniać zapasy w cenach rzeczywistych , po cenie zakupu, wrzucając koszty zakupu do kosztów bieżącego okresu, jeśli nie zniekształca to wyniku. Mamy zatem w bilansie wycenę zapasów po cenie zakupu. Przy cenie Stałej ewidencyjnej, ustawodawca stosuje "asymetrie" gdyż nakazuje na dzień bilansowy doprowadzić cenę zakupu (oczywiście rozliczając odchylenia) do ceny nabycia (czyli tu nie ignoruje kosztów zakupu ...) nawet jeśli są one nieistotne dla wyniku finansowego. - Czy tak ???? Co jeśli zaliczyliśmy koszty zakupu do kosztów bieżącego okresu, a na koniec okresu wymaga się przy stałych cenach ewidencyjnych doprowadzić je do ceny nabycia - dokonujemy korekty kosztów zakupu z całego roku obrotowego ??? pzdr Dariusz
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Pytanie do Pytania powyżej ;-) wysłuchawszy wykładów, widzę, że zarówno w cenach ewidencyjnych zmiennych i stałych - możemy na dzień BILANSOWY zignorować koszy zakupu (czyli wyceniać materiały nie po cenie nabycia - tj. cena zakupu + koszty zakupu: załadunku/wyładunku/przystowsowania ), gdy koszty zakupu są nieistotne - czy tak ??? Pozdrawiam Dariusz
  550a1618ba34cea33849bb0eaa747a7c
  Dariusz Rutkowski
 • Zgadza się :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot