2. Metody ewidencji materiałów

Wykład omawia metody ewidencji analitycznej materiałów. Prezentuje w jakich przypadkach stosowane są metody: ilościowa i wartościowa oraz na czym polega metoda bieżąca oraz uproszczona. Przedstawia kryteria na podstawie których jednostka wybiera metodę ewidencji materiałów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot