Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.2

Cena ewidencyjna (czyli planowany koszt wytworzenia wyrobu gotowego) wynosił w ciągu roku  10 zł za sztukę. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobów gotowych. Po zakończeniu roku obrotowego tj. na początku stycznia kolejnego roku wykalkulowano rzeczywisty koszt wytworzenia dla roku poprzedniego, który wynosił 8 zł za sztukę. Jaka będzie wartość odchylenia od cen ewidencyjnych na 1 sztukę wyrobu oraz czy będzie to odchylenie debetowe czy kredytowe? 

Podaj odpowiedź w formacie: liczba, charakter odchylenia np. "10, debetowe".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.2

Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.2.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot