4. Ewidencja przychodów wyrobów gotowych – ceny ewidencyjne - wprowadzenie

Wykład wprowadza w temat ewidencji przychodów wyrobów gotowych przy pomocy cen ewidencyjnych. Omawia jak zapisuje się w księgach rachunkowych przyjęcie wyrobów gotowych na magazyn przy zastosowaniu cen ewidencyjnych oraz w którym momencie w trakcie okresu sprawozdawczego dokonuje się ujęcia odchyleń od cen ewidencyjnych na osobnym koncie w ZPK.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot