Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.1

Cena ewidencyjna (czyli planowany koszt wytworzenia wyrobu gotowego) wynosił w ciągu roku  10 zł za sztukę. Wyprodukowano 1000 sztuk wyrobów gotowych. Po zakończeniu roku obrotowego tj. na początku stycznia kolejnego roku wykalkulowano rzeczywisty koszt wytworzenia dla roku poprzedniego, który wynosił 12 zł za sztukę. Jaka będzie wartość odchylenia od cen ewidencyjnych na 1 sztukę wyrobu oraz czy będzie to odchylenie debetowe czy kredytowe? 

Podaj odpowiedź w formacie: liczba, charakter odchylenia np. "10, debetowe".

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.1

Quiz nr 1 - wycena produktów cena ewidencyjna cz.1.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot