13. Rozwiązanie przykładu całościowego ceny ewidencyjne

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu całościowego. Omawia bazując na danych z przykładu ewidencję przychodów i rozchodów wyrobów gotowych i produkcji w toku w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego przy zastosowaniu metody wyceny opartej o cenę ewidencyjną. Przedstawia jakie pozycje i o jakiej wartości pojawią się w bilansie oraz w rachunku zysków i strat w związku z dokonaną wyceną oraz ewidencją. Rozwiązanie przykładu pozwala na intuicyjne zrozumienie głównych wad i zalet metody opartej o koszt wytworzenia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Być może wyprzedzam wykład na tym etapie ale bardzo proszę o jedno potwierdzenie. W momencie gdy prowadzimy ewidencje WG za pomocą ceny ewidencyjnej i odchyleń nie ma potrzeby dodawać informacji czy rozchód WG odbywa się za pomocą metody LIFO, FIFO czy AVCO gdyż cena WG na magazynie ma zawsze taką samą cenę. Bardzo proszę o sprostowanie jeżeli jednak jestem w błędzie.
  B3993a50fe4dd7f58f2ed8cb3918715b
  Dawid Gołębiowski
 • Podsumowując wykład, mówi Pani, że brak rozliczenia odchyleń od cen ewidencyjnych spowodowałby, że zapasy produktów gotowych byłyby zawyżone aż do czasu kiedy byłyby rozliczone. W naszym przypadku byłyby chyba zaniżone. Byłoby SK WG = 16.000 zł + KS odchyleń 200 zł tj. 16.200; a obecnie jest 16.220. Proszę mnie sprostować jeśli źle myślę.
  60cf298305adf51c32934bd6bac5ee3b
  Joanna Wiśniewska
 • W stosunku do metody opartej o rzeczywisty koszt wytworzenia mielibyśmy różnicę -20 zł zgodnie z tym o czym mówimy wykładzie - czyli byłaby rożnica na minus ale POMIĘDZY METODAMI. Natomiast jeżeli nie rozliczylibyśmy odchyleń stosując metodę ewidencji opartą o ceny ewidencyjne na poszczególne rozchodu WG, biorąc pod uwagę, że saldo konta odchyleń jest debetowe wartość zapasów byłaby zawyżona: mielibyśmy wtedy wartość 16 000 zł + 1100 zł (nierozliczone 825 zł oraz 55 zł). Ale rozliczyliśmy je na poszczególne rozchody (825 zł na konto 701 oraz 55 zł na 761). Wartość zapasów może w ten sposób być zawyżona w ciągu roku, ale co najmniej raz w roku na dzień bilansowy odchylenia muszą zostać rozliczone.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot