19. Rozwiązanie przykładu nr 1 odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu weryfikującego zrozumienie tematu dotyczącego odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych. Odpowiada na pytanie czy w sytuacji przedstawionej w przykładzie należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych oraz przedstawia jak dokonać takiego odpisu w księgach rachunkowych dla jednostek przygotowujących wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Czy przy odpisie aktualizującym wartość WG nie liczymy wskaźnika narzutu odchyleń i nie rozliczamy go?
    E8975f2a157f8f9d0999aec13b0dd843
    Piotr Koźlarek
  • W tym wypadku dokonujemy tylko odpisu aktualizującego wartość zapasów WG. Te wyroby gotowe nie zostały sprzedane na koniec roku w związku z tym nie musimy rozliczać odchyleń na zapasy oraz WG sprzedane. Gdyby część została sprzedana na koniec roku przed dokonaniem odpisu, odchylenia rozliczalibyśmy na WG sprzedane oraz zapasy, a następnie wykalkulowalibyśmy odpis aktualizujący dla tej części WG, która pozostała na magazynie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot