20. Rozwiązanie przykładu nr 1 odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych – w.porównawczy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu weryfikującego zrozumienie tematu dotyczącego odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych. Odpowiada na pytanie czy w sytuacji przedstawionej w przykładzie należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych oraz przedstawia jak dokonać takiego odpisu w księgach rachunkowych dla jednostek przygotowujących wariant porównawczy rachunku zysków i strat.  

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot