22. Rozwiązanie przykładu nr 2 odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu weryfikującego zrozumienie tematu dotyczącego odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych. Odpowiada na pytanie czy w sytuacji przedstawionej w przykładzie należy dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych oraz przedstawia jak dokonać takiego odpisu w księgach rachunkowych.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot