21. Przykład nr 2 odpisy aktualizujące wartość zapasów wyrobów gotowych

Wykład prezentuje przykład, który umożliwia weryfikację zrozumienia tematu dotyczącego odpisu aktualizującego wartość zapasów wyrobów gotowych. Dotyczy jednostki produkcyjnej w której podczas inwentaryzacji stwierdzono spadek wartości handlowej produktów. Na tej podstawie słuchacz ma określić czy odpis aktualizujący wartość zapasów wyrobów gotowych jest niezbędny oraz w przypadku gdy powinien zostać dokonany określić jego zapis w księgach rachunkowych dla jednostek przygotowujących wariant porównawczy rachunku zysków i strat oraz wariant kalkulacyjny.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot