12. Przykład całościowy ceny ewidencyjne

Wykład prezentuje przykład całościowy, który umożliwia weryfikację zrozumienia w jaki sposób ewidencjonuje się przychody i rozchody wyrobów gotowych i produkcji w toku w trakcie okresu sprawozdawczego oraz na koniec okresu sprawozdawczego przy zastosowaniu metody wyceny opartej o cenę ewidencyjną . Zmusza do odpowiedzi na pytanie jakie pozycje i o jakiej wartości pojawią się w bilansie oraz rachunku zysków i strat na koniec okresu sprawozdawczego w związku z dokonaną wyceną oraz ewidencją produktów. Przykład pozwala również na intuicyjne zrozumienie głównych wad i zalet metody opartej o koszt wytworzenia.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot