19. Podsumowanie tematu

Wykład stanowi podsumowanie tematu dotyczącego wariantów rachunku zysków i strat oraz kalkulacji wyniku finansowego w ramach każdego z nich. Podkreśla jakie warianty istnieją w ramach ustawy, jakie wymogi ustawa nakłada na jednostkę wybierającą jeden z wariantów oraz podsumowuje różnice w prezentacji poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w ramach każdego z wariantów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Chyba jest czeski błąd w pytaniu 18 z quiza. "Wynik finansowy brutto brutto ze sprzedaży i wynik finansowy ze sprzedaży będą wynosiły odpowiednio:"
    6ba0ab0d9d34ed4f2577f22727ae55e2
    Kamil Serafin
  • Dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię, pytanie zostało już poprawione. Pozdrawiam.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot