8. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 1

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną. Ilustruje zapis operacji kosztowych w układzie rodzajowym. Słuchacz dowiaduje się jak powinny zostać ujęte w ramach metody uproszczonej ewidencji kosztów operacje takie jak: wydanie materiałów do produkcji, naliczenie wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, wystawienie faktury odbiorcy, otrzymanie rachunku za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, reklamę, dokonanie odpisu amortyzacyjnego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot