Quiz nr 6 - warianty RZiS

W jednostce produkcyjnej "Budimex" koszty w układzie rodzajowym na koniec września wyniosły 6 000 zł. Całość została wykorzystana do produkcji. Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 1 000 zł oraz 1 000 zł. Pozostała część stanowiła koszty produkcji. Sprzedano połowę produktów gotowych. Jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotwuje wariant porównawczy RZiS.

Zmiana stanu produktów w tym wypadku będzie wynosiła (podaj wartość, jeżeli kwota jest ujemna wpisz wartość w nawiasach np. (400)):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 6 - warianty RZiS

Quiz nr 6 -  warianty RZiS.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot