Quiz nr 6 - warianty RZiS

W jednostce produkcyjnej "Budimex" koszty w układzie rodzajowym na koniec września wyniosły 6 000 zł. Całość została wykorzystana do produkcji. Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 1 000 zł oraz 1 000 zł. Pozostała część stanowiła koszty produkcji. Sprzedano połowę produktów gotowych. Jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotwuje wariant porównawczy RZiS.

Zmiana stanu produktów w tym wypadku będzie wynosiła (podaj wartość, jeżeli kwota jest ujemna wpisz wartość w nawiasach np. (400)):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question