14. Kalkulacja wyniku finansowego ewidencja pełna kosztów – wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje w formie prostego schematu w jaki sposób ewidencjonuje się koszty metodą pełną  i dokonuje przeksięgowań sald kont kosztowych  na konto „Wynik finansowy” przy tworzeniu wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat. Wykład poparty jest przykładami, które prezentują jak kalkulowana jest zmiana stanu zapasów w zależności od tego, czy  jednostka wyprodukowała więcej niż sprzedała w danym okresie, oraz gdy sprzedała więcej niż wyprodukowała. W każdym z wymienionych przypadków przedstawia jak różnią się księgowania kosztów i kalkulacja wyniku finansowego w wariancie kalkulacyjnym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot