9. Rozwiązanie przykładu warianty RZiS a układ rodzajowy cz. 2

Wykład prezentuje drugą część rozwiązania przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną. Ilustruje w jaki sposób z kont wynikowych operacje przenoszone są na wynik finansowy, jak kalkulowana jest zmiana stanu zapasów produktów oraz jak zostaje przygotowany wariant porównawczy rachunku zysków i strat dla wyżej wymienionej jednostki. 

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Czy koszt wytworzenia 1 pary butów nie został błędnie wyliczony, skoro z rozliczenia kosztów wg.rodzajów wynika koszt 297500 i wiemy, że wyprodukowano 8500 par butów? (297500/8500=35)
  Cfd655a36404f6fe268af5a08e9b5974
  Aneta Jurko
 • Kalkulacja jednostkowego kosztu wytworzenia nie zawsze jest tak prosta tzn. nie polega jedynie na podzieleniu całkowitego kosztu wytworzenia przez ilośc wyprodukowanych wyrobów. Musimy również wziąć pod uwagę np. normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych o którym nie mówimy w tym kursie (więcej o tym w kursie rachunkowości średniozaawansowanej, temat "wycena wyrobów gotowych koszt wytworzenia"). Dlatego j.k.w został podany i na jego bazie kalkulujemy wartość zapasów WG. Nie ma tutaj błędu :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Po prostu nie zostały dodane dodatkowe informacje, które skomplikowałyby ten temat - podany został tylko j.k.w.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • A skąd wiadomo, że jednostka sprzedała 5 000 szt par kaloszy? W treści zadanie nie widzę tego zapisu.
  60cf298305adf51c32934bd6bac5ee3b
  Joanna Wiśniewska
 • Pozycja nr 4 przykładu: wystawiono fakturę odbiorcy Handlex na 5 000 szt. Jest to faktura sprzedażowa. Zakładamy, że dostawa miała miejsce w tym samym miesiącu czyli, że miała miejsce tutaj sprzedaż.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot