7. Przykład warianty RZiS a układ rodzajowy

Wykład prezentuje przykład, który opiera się na operacjach dokonanych przez firmę produkcyjną, ewidencjonującą koszty metodą uproszczoną w układzie rodzajowym. Pozwala na weryfikację wiedzy z zakresu sposobu ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz stworzenia porównawczego wariantu rachunku zysków i strat dla wyżej wymienionej jednostki. Słuchacz w ramach poleceń przykładu ma za zadanie dokonać ewidencji kosztów m.in. operacji takich jak: wydanie materiałów do produkcji, naliczenie wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, wystawienie faktury odbiorcy, otrzymanie rachunku za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, reklamę, dokonanie odpisu amortyzacyjnego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Strasznie myli mi się naliczona przez bank prowizja za prowadzenie RB, ciągle ją kwalifikuję jako KF. Jak zapamiętać, że to nie KF, a usługa obca?
    Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
    Natalia Michalik
  • Tu kluczowy jest by pamiętać, że jest to element podstawowej działalności jednostki - bez której nie mogłaby funkcjonować. Czyli musimy zaliczyć koszt do kosztów podstawowej działalności - a te z reguły ewidencjonujemy w układzie 4.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot