18. Porównanie wariantów rachunku zysków i strat – wpływ zmiany stanu zapasów

Wykład prezentuje na podstawie przykładów w jaki sposób tworzymy rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym w formacie wymaganym przez ustawę. Przestawia jak różnią się warianty rachunku zysków i strat w pozycjach całkowitych przychodów oraz kosztów w zależności od tego czy jednostka wyprodukowała więcej niż sprzedała oraz gdy wyprodukowała mniej niż sprzedała – wyjaśniając jaki wpływ na te różnice ma pozycja  „zmiany stanu produktów”.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot