6. Kalkulacja wyniku finansowego - układ rodzajowy

Wykład prezentuje w formie prostego schematu w jaki sposób ewidencjonuje się koszty i dokonuje przeksięgowań sald kont kosztowych w układzie rodzajowym na konto „Wynik finansowy” przy tworzeniu wariantu porównawczego rachunku zysków i strat. Wykład poparty jest przykładami, które prezentują jak kalkulowana jest zmiana stanu zapasów w zależności od tego, czy  jednostka wyprodukowała więcej niż sprzedała w danym okresie, oraz gdy sprzedała więcej niż wyprodukowała. W każdym z wymienionych przypadków przedstawia jak różnią się księgowania kosztów i kalkulacja wyniku finansowego w wariancie porównawczym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • W materiale "Kalkulacja wf-układ rodzajowy" min.4.52 mówi Pani, że przeksięgowuje stronę debetową i kredytową konta "Rozliczenie kosztów wg rodzaju" a strzałki pokazują, że przeksięgowana ma być strona debetowa na strona kredytową a strona kredytowa na debetową konta "Wynik finansowy". Czy to nie jest błąd? Co to znaczy, że 10 000 z konta 400-409 i konta 490 "się znoszą".. tzn oba 10 000 mają zniknąć czy jedno ma zostać?
  A82c0d5699a4465ba90297eac44c37a1
  Natalia Kaczorowska
 • Tak, taki zapis jest poprawny. Jeżeli przenosimy stronę debetową z jednego konta na drugie to dokonujemy zapisu kredytowego na tym pierwszym a debetowego na tym drugim - i to mam miejsce w tym zapisie powyżej np. z konta 490 na konto WF. Ta sama zasada dotyczy przeniesienia strony kredytowej - zapis na koncie, z którego przenosimy po stronie debetowej, tak, że na nowym koncie kwota znów pojawia się po stronie kredytowej. Te 10 000 zł powinno się znieść zamykając tzw. krąg kosztów. O kręgu kosztów mówimy więcej w kolejnych wykładach, do których zapraszam.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • W obu przykładach informacja w ramce wskazuje, że korekta o zmianę stanu produktów jest na "-" , czy jest to prawidłowe?
  0f2204cae5f3d260cbcc62b3e33185e5
  Agnieszka Swędrowska
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot