Quiz nr 7 - warianty RZiS

W jednostce produkcyjnej "Budimex" koszty w układzie rodzajowym na koniec września wyniosły 6 000 zł. Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 1 000 zł oraz 1 000 zł. Pozostała część stanowiła koszty produkcji. Sprzedano połowę produktów gotowych. Jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny RZiS.

Koszt sprzedanych produktów będzie wynosił (podaj wartość):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question