Quiz nr 7 - warianty RZiS

W jednostce produkcyjnej "Budimex" koszty w układzie rodzajowym na koniec września wyniosły 6 000 zł. Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży wyniosły odpowiednio 1 000 zł oraz 1 000 zł. Pozostała część stanowiła koszty produkcji. Sprzedano połowę produktów gotowych. Jednostka prowadzi ewidencję pełną kosztów oraz przygotowuje wariant kalkulacyjny RZiS.

Koszt sprzedanych produktów będzie wynosił (podaj wartość):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.

Quiz nr 7 - warianty RZiS

Quiz nr 7 - warianty RZiS.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Koszty rodzajowe minus koszty sprzedaży i zarządu dają koszt działalności podstawowej 6000-1000-1000=4000zł konto 500 Wn 4000zł sprzedana połowa produkcji to 2000zł, co przenosi się na konto 701 Ma 2000zł konto 527 Wn 1000zł konto 550 Wn 1000zł wynik finansowy konto 860 Wn 2000+1000+1000=4000 zł Jeśli to dobra odpowiedź dlaczego nie "przechodzi" w formularzu do quizu nr 7? Bo nie widzę błędu w mojej kalkulacji :(
    Ba9727750dc6e1c831259b61bf2ae9fb
    Magdalena Kędzierska
  • Przepraszam źle przeczytałam pytanie!!! Proszę wykasować moje uwagi.
    Ba9727750dc6e1c831259b61bf2ae9fb
    Magdalena Kędzierska
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot