3. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.2

Wykład prezentuje w jaki sposób tworzony jest rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Porównując wariant kalkulacyjny z wariantem porównawczym wyjaśnia również na jakiej zasadzie kalkulowany jest koszt sprzedanych produktów gotowych oraz dlaczego w  wariancie kalkulacyjnym nie występuje korekta przychodów o zmianę stanu zapasów.  Wykład zakończony jest podsumowaniem wymogów ustawowych odnośnie tworzenia każdego z wyżej wymienionych wariantów rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot