5. Zasady kalkulacji wyniku finansowego a warianty RZiS

Wykład omawia sposób, w jaki dokonuje się przeksięgowania sald z poszczególnych kont wynikowych na konto „Wynik finansowy” (ewidencja kosztów oraz przychodów) oraz  prezentuje kalkulację wyniku finansowego w każdym z wariantów rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot