15.Przykład ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje przykład, który opiera się na operacjach dokonanych przez firmę produkcyjną, ewidencjonującą koszty metodą pełną, która przygotowuje rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Przykład pozwala na weryfikację wiedzy z zakresu sposobu ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz  stworzenia kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat dla wyżej wymienionej jednostki. Słuchacz w ramach poleceń przykładu ma za zadanie dokonać ewidencji kosztów m.in. operacji takich jak: wydanie materiałów do produkcji, naliczenie wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, wystawienie faktury odbiorcy, otrzymanie rachunku za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, reklamę, dokonanie odpisu amortyzacyjnego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot