12. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 1

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną. Ilustruje zapis operacji kosztowych metodą ewidencji pełnej tj. poprzez księgowanie operacji wynikowych równocześnie w układzie rodzajowym oraz układzie podmiotowym metodą przelotową. Słuchacz dowiaduje się jak powinny zostać ujęte w ramach metody pełnej ewidencji kosztów operacje takie jak: wydanie materiałów do produkcji, naliczenie wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, wystawienie faktury odbiorcy, otrzymanie rachunku za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną, reklamę, dokonanie odpisu amortyzacyjnego.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • w pkt 3 mamy: "Naliczono należne składki ZUS: 10 187 zł (7 640 zł dotyczyło pracowników produkcji(...)" a na wideo mamy 3a = 7440 , czyli pomyłka o 200 zł na niekorzyść tych, którzy pracują najciężej ;p
  Fc9c738d560a1fa46a8501e7e5542146
  Artur Tomczyk
 • w pkt 3b) też się nie zgadza, zamiast 1070 mamy na filmie 1040 O_o
  Fc9c738d560a1fa46a8501e7e5542146
  Artur Tomczyk
 • Dziękuję za zwrócenie uwagi na tą kwestię. W najbliższych dniach poprawimy tą nieścisłość. Gratuluję spostrzegawczości, a tym co pracują najciężej postaramy się za dużo nie odbierać :)
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Zwiększenie stanu produktów na koniec okresu obrachunkowego przeksięgowuje się z konta Rozliczenie kosztów na stronę?proszę o wytłumaczenie jeżeli jest to możliwe, ponieważ mam problem z tym pytaniem
  B6951c7077d30adb24da77124074cf80
  Przemysław Bieńkowski
 • Proszę o kontakt mailowy jeżeli odwołuje się Pan do konkretnego pytania testowego. Jeżeli nie to proszę o doprecyzowanie pytania. Dziękuję.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • CZyli jeżeli chodzi o amortyzację to jeśli dotyczy to hali produkcyjnej to wówczas księgujemy na kosztach działalności podstawowej, ale jeżeli chodzi o dzierżawę tejże hali to już koszty ogólnego zarządu. Z czego wynika ta nieścisłość?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Rozumiem, że chodzi Pani o pkt. 13 dotyczący dzierżawy magazynu. Magazyn nie jest częścią procesu produkcji stąd koszty z nim związane nie zostaną zaliczone do kosztów działalności podstawowej produkcyjnej a do kosztów zarządu. Różnica wynika z celu przeznaczenia budynku, nie zaś z tego czy mamy do czynienia z dzierżawą czy z odpisem amortyzacyjnym.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Rachunek za dzierżawę magazynu to koszty zarządu, a za dzierżawę hali produkcyjnej również - czy koszty podst. działalności produkcyjnej?
  Fb3ab68c5ce8afe04ff687e05769f752
  Natalia Michalik
 • Koszty dzierżawy hali produkcyjnej to już koszt produkcyjny.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot