13. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant porównawczy cz. 2

Wykład prezentuje drugą część rozwiązania przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną. Ilustruje w jaki sposób z kont wynikowych operacje przenoszone są na wynik finansowy, jak kalkulowana jest zmiana stanu zapasów produktów oraz jak zostaje przygotowany wariant porównawczy rachunku zysków i strat dla wyżej wymienionej jednostki, stosującej metodę pełną ewidencji kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Chciałbym spytać dlaczego na koncie "600 Produkty gotowe" po stronie ma/ct wpisujemy wartość produktów sprzedanych 30 X 5000 szt. podczas gdy na filmie nr. 9 (układ rodzajowy) w tej samej pozycji wpisywaliśmy wartość wszystkich kosztów rodzajowych pomniejszoną o wartość produktów nie sprzedanych (30 X 3500 szt.) ? pozdrawiam.
  845d508d811166c1728d46c2a595f3e6
  Sławomir Ossowski
 • Wyroby gotowe, które pozostają w magazynie wyceniane są po koszcie wytworzenia (zapraszam do wykładu wycena produktów gdzie omawiam tę metodę wyceny). Koszt wytworzenia (KW) pojedynczej sztuki 30 zł - stąd w przypadku wykładu nr 9 pozostawiamy na koncie wyroby gotowe 3500 szt po KW 30 zł za sztukę. Tym samym na konto 701 Koszt sprzedanych produktów przeksięgowujemy wartość sprzedanych produktów równą 192 000 zł (wszystkie koszty w ukl. rodzaj. (297 500 zł) - KW produktów w magazynie (105 000 zł)). Tutaj braliśmy wszystkie koszty i odejmowaliśmy wartość WG w magazynie. Nie możemy tego jednak zrobić w przypadku wykładu nr. 13. Tutaj księgujemy koszty najpierw w układzie rodzajowym a następnie w układzie podmiotowym. To powoduje, że na konto wyroby gotowe trafia kwota nie 292 500 zł jak w przypadku wykładu 9 a 255 000 zl (reprezentujące tylko koszt wytworzenia 8500 szt x 30 zł). Ponieważ przygotowujemy wariant porównawczy RZiS wracamy do układu rodzajowego przeksięgowując koszty z zespołu 5 i 6 na konto 701. Konto 701 w tym wypadku "zbiera" wszystkie koszty dotyczące danego okresu - tj. koszt wytworzenia WG sprzedanych - 5000 szt x 30 zł + koszty sprzedaży (9 500 zł) + koszty zarządu (33 000 zł) = 192 500 zł - kwota identyczna jak w przypadku wykładu 9. Na koncie wyroby gotowe znów zostaje wartość 105 000 zł czyli produktów wycenionych po koszcie wytworzenia. W wykładzie 9 nie zbieraliśmy kosztów stąd łatwiej było nam wykalkulować wartość WG w magazynie - 3500 szt x 30 zł.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Chciałbym zapytać o podatek dochodowy. Czy po obliczeniu WF ze sprzedaży mamy podany zysk/strate brutto i jedyne co trzeba zrobić to obciążyć go podatkiem dochodowym i wtedy otrzymujemy WF netto? Czy jednak aby go otrzymać należy uwzględnić jeszcze koszty i przychody finansowe?
  C4d2ff246b4527c9bc1634e15f264c8c
  Damian Górka
 • Witam, Zgodnie z wykładem "Kalkulacja wyniku finansowego" na WF brutto składa się WF na sprzedaży + pozostałe przychody operacyjne - pozostałe koszty operacyjne + przychody finansowe - koszty finansowe. Dopiero od tak wyliczonego WF brutto odejmujemy podatek dochodowy (od 2016 roku nie mamy już zysków i strat nadzwyczajnych"). Zapraszam do zapoznania się z ww. wykładem.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot