17. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów porównanie wariantów

Wykład stanowi kontynuację rozwiązania przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną stosującą metodę ewidencji pełnej kosztów. Wykład prezentuje porównanie rachunków zysków i strat przygotowanych w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla wyżej wymienionej jednostki. Podkreśla znaczenie pozycji zmiany stanu zapasów produktów w wariancie porównawczym oraz jej wpływ na wysokość przychodów oraz kosztów operacyjnych  w tym wariancie, wyjaśniając równocześnie różnicę na tych pozycjach w  wariancie kalkulacyjnym.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Gdyby zmiana stanu produktu ujęta byłaby w kosztach, a nie w przychodach, warianty kalkulacyjny i porównawczy tj. wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz koszty działalności operacyjnej byłyby takie same. Uważam że takie podejście byłoby to bardziej logiczne, bo faktycznie korygujemy koszty wytworzenia produktu do kosztów sprzedaży. Prawda?
    60cf298305adf51c32934bd6bac5ee3b
    Joanna Wiśniewska
  • Witam, prezentacja zgodnie z UoR nakazuje nam ujmować pozycję "zmiana stanu produktów" w przychodach. Korekta tak naprawdę dotyczy kosztów ale ze względu na widoczność tej pozycji ujęto ją w przychodach :)
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot