Następny wykład:

Wprowadzenie do tematu

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Warianty rachunku zysków i strat a metody ewidencji kosztów intro

Wykłady wprowadzają w temat wariantów rachunku zysków (RZiS)  zgodnie z  wymogami UoR w przedstawiając wybór wariantu w zależności od metody ewidencji kosztów jaką wybierze dana jednostka. Omawiają na praktycznym przykładzie  ewidencję kosztów, kalkulację wyniku finansowego oraz przygotowanie RZiS w wariancie porównawczym oraz kalkulacyjnym dla jednostki produkcyjnej.

Skupiają się przede wszystkim na omówieniu:

  • elementów rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym,
  • elementów rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym,
  • wymogów ustawowych odnośnie przygotowania każdego z ww. wariantów rachunku zysków i strat,
  • zależności pomiędzy metodą ewidencji kosztów jaka dana jednostka wybrała a możliwością tworzenia wariantów RZiS,
  • sposobu kalkulacji wyniku finansowego w każdym z wariantów,
  • ewidencji kosztów oraz kalkulacji wyniku finansowego w przypadku jednostki prowadzącej uproszczoną metodę ewidencji kosztów (układ rodzajowy, zespół 4),
  • ewidencji kosztów oraz kalkulacji wyniku finansowego w przypadku jednostki prowadzącej ewidencję pełną kosztów, która wybrała wariant porównawczy rachunku zysków i strat,
  • ewidencji kosztów oraz kalkulacji wyniku finansowego w przypadku jednostki prowadzącej ewidencję pełną kosztów, która wybrała wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić na wykład dotyczący wariantów rachunku zysków i strat oraz tego jak kalkuluje się wynik finansowy w ramach każdego z tych wariantów. Ten temat jest naturalną konsekwencją wcześniejszych tematów, które omawialiśmy tzn. rozpoczynając od tej kalkulacji ogólnego wzoru rachunku zysków i strat przez metody ewidencji kosztów możemy w końcu przejść do omówienia tego jakie mamy warianty rachunku zysków i strat i jak w związku z tym kalkulujemy wynik finansowy w każdym z tych wariantów opierając się na ewidencji kosztów w ramach każdej z metod.

O czym będziemy mówić w tym wykładzie dokładnie? Rozpoczniemy od rozróżnienia jakie warianty posiadamy, będziemy mówić o tym czym te warianty między sobą się różnią, jaki jest skład, jakie są pozycje w poszczególnych wariantach, dlaczego w przypadku wariantu porównawczego mamy przychody netto ze sprzedaży i takie dziwne sformułowanie: i zrównane z nimi. Po co jest ta zmiana stanu produktu w wariancie porównawczym? Będziemy również mówić o wymogach ustawowych odnośnie wariantów, kiedy możemy tworzyć wariant porównawczy, a kiedy wariant kalkulacyjny, a potem spojrzymy właśnie od strony jednostek, które wybrały konkretne metody ewidencji kosztów i jak mogą wybrać, który wariant mogą wybrać w rachunku zysków i strat w ramach danej metody ewidencji. Podsumujemy sobie potem te metody ewidencji, a warianty, które dana jednostka może wybrać i przejdziemy do zasady kalkulacji wyniku finansowego w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. 

Następnie przyjrzymy się konkretnym metodom ewidencji kosztów, ale już na schematach i na przykładach gdzie zobrazujemy, zilustrujemy jak przeksięgowywane są koszty na wynik finansowy w każdym z tych wariantów. Będziemy oczywiście mówić o ewidencji uproszczonej i o ewidencji pełnej, o wariantach porównawczym oraz kalkulacyjnym, a następnie przejdziemy do przykładu, którym będziemy się posługiwać przy omawianiu każdych z tych wariantów i będziemy mówić o wariancie porównawczym ewidencji uproszczonej i rozwiążemy przykład związany właśnie z tym przypadkiem, a potem zrobimy to samo w przypadku ewidencji pełnej i wariantu porównawczego oraz wariantu kalkulacyjnego. Jak widzicie przygotujemy sobie rachunek zysków i strat wspólnie, a potem porównamy te warianty, dlaczego między nimi występuje jakakolwiek różnica, przypatrzymy się przypadkom kiedy sprzedajemy więcej niż wyprodukowaliśmy i kiedy sprzedajemy mniej niż wyprodukowaliśmy. Jakie to ma znaczenie, jaki to ma wpływ na wysokość przychodów i kosztów w wariancie porównawczym i jak one się różnią od wariantu kalkulacyjnego.

Tym sposobem przejdziemy przez wszystkie pozycje wariantu kalkulacyjnego i porównawczego i po wysłuchaniu tego tematu, tych wykładów będziecie w stanie samodzielnie tworzyć wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat wiedząc jakiej metody ewidencji kosztów używa dana jednostka. Serdecznie zapraszam.

dot