Quiz nr 5 - warianty RZiS

W jednostce produkcyjnej "Budimex" koszty w układzie rodzajowym na koniec września wyniosły 6 000 zł (odnosiły się tylko do kosztów produkcyjnych, zakładamy, że jednostka nie poniosła kosztów sprzedaży oraz zarządu).Wiadomo, że w trakcie miesiąca września jednostka sprzedała wyroby gotowe o wartości 5 000 zł.

Pozycja zmiana stanu produktów w wariancie porównawczym RZiS w związku z ww. operacją będzie wynosiła (podaj wartość, jeżeli kwota jest ujemna wpisz wartość w nawiasach np. (400)):

Podaj odpowiedź:
Świetnie! To jest poprawna odpowiedź.
Niepoprawna odpowiedź.
 
Wyślij
lock checkmark circle-right checkbox-checked info list repeat download certificate facebook youtube play pause clock dot avatar question