16. Rozwiązanie przykładu ewidencja pełna kosztów wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez firmę produkcyjną. Powołuje się na rozwiązanie poprzedniego przykładu omawiającego zapis operacji kosztowych metodą ewidencji pełnej tj. poprzez księgowanie operacji równocześnie w układzie rodzajowym oraz układzie podmiotowym metodą przelotową. W ramach drugiej części  rozwiązania przykładu wykład przedstawia w jaki sposób z kont wynikowych operacje przenoszone są na wynik finansowy oraz jak zostaje przygotowany wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat dla wyżej wymienionej jednostki, stosującej metodę pełną ewidencji kosztów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Jeżeli dobrze zrozumiałem wykład to w wariancie kalkulacyjnym na WF oraz na RZiS przenosimy kwotę z konta 701 Koszty sprzedaży produktów zamiast z konta 500 Koszty działalności podstawowej. Przy ustalaniu WF i RZiS konto 500 nie powinno nas interesować. W powyższym nagraniu jest mały błąd; jeśli się mylę, proszę mnie poprawić.
    E9786b4ccce9381e71053de2e1f3cad4
    Robert Leda
  • Zgadza się, od momentu lekcji 4:44 jest mała nieścisłość - powinno tam być wymienione konto 701, konto 500 również mogłoby zostać użyte ale w sytuacji gdyby jednostka nie posiadała produkcji niezakończonej i sprzedała wszystkie wyroby, które wytworzyła w danym okresie sprawozdawczym ( w takim wypadku obroty konta 500 reprezentowałyby równocześnie wartość kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych). Postaramy się jak najszybciej poprawić tą nieścisłość. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na ww. kwestię.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot