2. Warianty rachunku zysków i strat wzór cz.1

Wykład prezentuje jakie warianty rachunku zysków i strat występują w ramach ustawy o rachunkowości. Prezentuje wzór rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym oraz w wariancie kalkulacyjnym. Omawia w jaki sposób oba warianty różnią się od siebie bazując na przedstawionym  we wcześniejszym temacie (RZiS cz. 3) ogólnym wzorze rachunku zysków i strat. Przedstawia na jakiej zasadzie tworzony jest rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, wyjaśniając co oznacza sformułowanie „ przychody i zrównane z nimi” oraz co reprezentuje tajemnicza pozycja „zmiana stanu produktów” i dlaczego jest w tym wariancie stosowana.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki czy nie powinno być jeszcze takiej pozycji w przychodach operacyjnych jeśli chodzi o wariant porównawczy?
    Ab8ab131c2d79b5350c85a9089824024
    Ewelina Drabik
  • Zgadza się, ale na ten moment wprowadzamy się w temat RZiS co oznacza, że mówimy o jego najczęściej występujących elementach i prezentujemy go w pewnym uproszczeniu. Jeżeli chodzi o jednostki inne niż mikro to jak najbardziej wymieniona przez Panią pozycja występuje. Pozdrawiam,
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot