Następny wykład:

Wprowadzenie do tematu

rozpocznie się za 10 sekund.

0. Warianty RZIS oraz metody ewidencji kosztów działalność handlowa oraz usługowa intro

Wykłady prezentują przygotowanie rachunku zysków i strat w wariantach:porównawczym oraz kalkulacyjnym,  a także metody ewidencji kosztów dla jednostek prowadzących działalność handlową lub usługową. Przedstawiają jak kalkulacja wyniku finansowego oraz ewidencja kosztów różni się dla tych dwóch typów działalności w stosunku do omawianej w poprzednim temacie jednostki produkcyjnej.

Wykłady omawiają przede wszystkim:

  • metody ewidencji kosztów w zależności od typu działalności jaką prowadzi dana jednostka, 
  • sposób kalkulacji wyniku finansowego dla jednostki prowadzącej działalność usługową,
  • sposób kalkulacji wyniku finansowego dla jednostki prowadzącej działalność handlową,
  • mechanizm kalkulacji wyniku finansowego, ewidencji kosztów oraz przygotowania wariantów RZiS dla jednostki usługowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 (układ rodzajowy),
  • mechanizm kalkulacji wyniku finansowego, ewidencji kosztów oraz przygotowania wariantów porównawczego oraz kalkulacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostki usługowej prowadzącej ewidencję kosztów w zespole 4 oraz 5 (układ rodzajowo - podmiotowy),
  • mechanizm kalkulacji wyniku finansowego, ewidencji kosztów oraz przygotowania wariantów porównawczego oraz kalkulacyjnego rachunku zysków i strat  dla jednostki handlowej prowadzącej ewidencję kosztów w zespole 4 oraz 5 (układ rodzajowo - podmiotowy),
  • mechanizm kalkulacji wyniku finansowego, ewidencji kosztów oraz przygotowania wariantów porównawczego oraz kalkulacyjnego rachunku zysków i strat  dla jednostki handlowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 5 (układ podmiotowy),
  • przedstawienie różnic pomiędzy wariantami rachunku zysków i strat dla jednostki usługowej oraz dla jednostki handlowej.

Każda z pozycji poparta jest praktycznym przykładem wraz z prezentacją rozwiązania.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś chciałabym Was zaprosić na wykład, który związany jest znów z przygotowaniem wariantu rachunku zysków i strat, ale tym razem skupimy się na działalności handlowej i działalności usługowej. Jest to poniekąd dopełnienie poprzedniego tematu z tym, że teraz właśnie będziemy mówili o innym typie działalności i zwrócimy uwagę jak ewidencjonuje się koszty, jak kalkuluje się wynik finansowy i w związku z tym jak przygotowuje się warianty rachunku zysków i strat dla działalności handlowej i dla działalności usługowej oraz jak te wszystkie elementy różnią się w porównaniu do działalności produkcyjnej.

Myślę, że warto ten temat przejrzeć, dlatego że opracowań dotyczących działalności handlowej i usługowej jest bardzo mało, generalnie wszyscy skupiają się na działalności produkcyjnej jako na tej najtrudniejszej do opanowania, ponieważ ona zawiera najwięcej elementów natomiast myślę, że warto wspomnieć i o działalności handlowej i o działalności usługowej. O czym będziemy mówić w ramach tego wykładu? Na tym wykładzie właśnie powiemy sobie jakie są najpopularniejsze metody ewidencji kosztów przypominając jednostkę produkcyjną, a potem skupiając się na jednostce usługowej i jednostce handlowej.

Następnie porozmawiamy o tym w jaki sposób kalkuluje się wynik finansowy dla działalności usługowej i dla jednostki, która chce przygotować wariant porównawczy rachunku zysków i strat oraz wariant kalkulacyjny. Potem zrobimy to samo z działalnością handlową i znów dla wariantu porównawczego i wariantu kalkulacyjnego. Przejdziemy przez schematy w jaki sposób ewidencjonuje się koszty, no tutaj mamy najprostszy, czyli w przypadku kiedy jednostka ewidencjonuje koszty tylko w układzie rodzajowym; będziemy mieli przykład dla działalności usługowej, który wspólnie rozwiążemy. Następnie porozmawiamy o tym w jaki sposób jednostka usługowa przygotowuje wariant porównawczy i kalkulacyjny w przypadku kiedy ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowo-podmiotowym i tutaj będziemy oczywiście bazować na odpowiednich schematach, a następnie spróbujemy rozwiązać przykład w którym przedstawimy wariant porównawczy; będziemy mówić w ramach tego wariantu porównawczego tutaj o dodatkowej analityce do kont w układzie podmiotowym co będzie ciekawe, bo będziecie mogli zobaczyć po co stosuje się tą dodatkową analitykę - przedstawimy oczywiście warianty i porównamy je ze sobą dla jednostki usługowej.

Następnie spróbujemy zrobić to samo dla działalności handlowej. Tutaj skupimy się na jednostce, która ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowo-podmiotowym i znów przedstawimy tą ewidencję na schematach, a następnie spróbujemy rozwiązać przykład, który będzie dla nas ilustracją tego w jaki sposób się te warianty dla działalności handlowej przygotowuje. Porównamy te warianty ze sobą dla działalności handlowej, żeby zobaczyć czym one się różnią między sobą, czy w ogóle się różnią między sobą i na sam koniec jeszcze krótko przedstawię w jaki sposób przygotowuje się wariant kalkulacyjny dla jednostki handlowej jeżeli prowadzi ewidencję tylko w układzie podmiotowym. Wspominałam, że jest to układ mało popularny, ale czasami stosowany, więc warto to rozwiązanie przedstawić. Myślę, że temat ciekawy; nie jest bardzo trudny, natomiast warto znać różnice między działalnością produkcyjną, handlową i usługową, ponieważ jeżeli każdą z tych działalności rozumiemy to będziemy też w stanie podołać ewidencji księgowej w przypadku działalności kombinowanej jak ja to mówię, czyli działalności kiedy jednostka łączy ze sobą np. działalność handlową i produkcyjną, czy działalność usługową i produkcyjną, a może nawet wszystkie trzy. Serdecznie zapraszam.

dot