19. Przykład działalność handlowa – ewidencja kosztów w zespole 4 i 5

Wykład prezentuje praktyczny przykład, który opiera się na operacjach dokonanych przez jednostkę handlową, ewidencjonującą koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w zespole 4 i 5. Pozwala na weryfikację wiedzy z zakresu sposobu ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz stworzenia porównawczego oraz kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat dla jednostki handlowej. Słuchacz w ramach poleceń przykładu ma za zadanie dokonać ewidencji kosztów m.in. operacji takich jak: zakup towarów, sprzedaż towarów, naliczenie wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia, rachunek za usługi telekomunikacyjne, odpis amortyzacyjny, faktura za reklamę, dzierżawa sklepów i magazynów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot