17. Porównanie wariantów działalność usługowa

Wykład omawia porównanie wariantów rachunku zysków i strat: porównawczego oraz kalkulacyjnego dla działalności usługowej. Przestawia jak różnią się warianty rachunku zysków i strat w pozycjach całkowitych przychodów oraz kosztów  dla jednostki usługowej porównując ją również do przedstawionej we wcześniejszych tematach jednostki produkcyjnej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot