Następny wykład:

Warianty RZiS przypomnienie

rozpocznie się za 10 sekund.

1. Wprowadzenie do tematu

Wykład wprowadzający do tematu ‘Warianty rachunku zysków i strat, metody ewidencji kosztów działalność handlowa oraz usługowa”. Omawia jaka wiedza z poprzednich części wykładów jest niezbędna aby zrozumieć temat oraz na jakich obszarach wykłady będą się skupiać bazując na przykładach związanych z jednostką handlową oraz usługową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot