23. Działalność handlowa porównanie wariantów

Wykład omawia porównanie wariantów rachunku zysków i strat: porównawczego oraz kalkulacyjnego dla działalności handlowej. Przestawia jak różnią się warianty rachunku zysków i strat w pozycjach całkowitych przychodów oraz kosztów  dla jednostki handlowej porównując ją również do przedstawionej we wcześniejszych tematach jednostki produkcyjnej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot