13. Rozwiązanie przykładu działalność usługowa cz. 1 – zapis operacji w zespole 4 i 5

Wykład przedstawia rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez jednostkę usługową. Ilustruje zapis operacji kosztowych w układzie rodzajowo - podmiotowym tj. w zespole 4 i 5, metodą przelotową.  Słuchacz dowiaduje się jak powinny zostać ujęte w ramach ww. metody ewidencji kosztów operacje takie jak: dokonanie odpisu amortyzacyjnego, zużycie paliwa, naliczenie wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia, koszty podróży służbowej, podatek od nieruchomości, wydatki na usługi telekomunikacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • W niektórych punktach X,Y to są klienci, a w innych to są rodzaje usług. Dlaczego w tej dodatkowej analityce są oni połączeni. W moim rozumieniu mogą być różni klienci i różne rodzaje usług ale nie są to osobne kategorie?
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Z klientami X czy Y mamy do czynienia w przypadku analityki prowadzonej do kont ROZRACHUNKOWYCH, natomiast tutaj został podany przykład analityki do konta kosztowego dotyczącego kosztu usługi po typie usługi.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Niestety nadal nie rozumiem. Nie chodzi mi o konto rozrachunkowe, ale o to, że w dodatkowej analityce łaczymy np dane z poleceń np 1 i 2 gdzie w pierwszym mówimy o usłudze remontowej dla różnych typów Klientów a w drugim na typy uslug. Poźniej łączymy to na kontach 5001 oraz 5002
  6eabedf13f4c9d89a6ac206dfcce7311
  Maja Łapińska
 • Rozumiem, że chodzi o pkt 1 "Dokonano odpisu amortyzacyjnego samochodu służącego do transportu materiałów na budowę – 1500 zł. 1000 zł dotyczyło usługi remontowej świadczonej na rzecz klienta X, a 500 zł na rzecz klienta Y." Oraz pkt 2 mówiący o wydaniu materiałów na rzecz klienta X oraz klienta Y. Konta 5001 oraz 5002 mają pomóc ustalić koszt usługi remontowej dla każdego z klientów. Pkt 1 określa w jakim stopniu samochód był wykorzystywany na każdą z tych usług tj. na usługę dla klient X (5001) oraz na usługę na klienta Y (5002). To samo z wydanymi materiałami - część była wykorzystana na usłudze dla klienta X (5001) a część na rzecz usługi remontowej dla klienta Y (5002). Przy takim rozbiciu kosztów możemy określić ile kosztowało nas wykonanie całej usługi dla klienta X (obroty konta 5001 czyli zsumowanie kosztów na tym koncie od amortyzacji samochodu przez zużyte materiały itd) a ile dla klienta Y (obroty konta 5002). Te konta mają charakter informacyjny, pozwalają np. na ocenę rentowności usługi tj. porównanie obrotów danego konta np. 5001 z ceną jaką podaliśmy klientowi.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Chciałam dopytać: czy w przypadku firmy prowadzącej wyłącznie działalność usługową konto 527 - Koszty sprzedaży może się kiedykolwiek pojawić, czy z zasady rozksięgowuje się koszty wyłącznie na konta 500 i 550, ew. z dodatkową analityką?
  8d46ca152c0b8b63e579f289b3c736cc
  Agnieszka Broniszewska
 • Pani Agnieszko, Firma usługowa może również posiadać np. dział handlowy, którego zadaniem jest docieranie do klientów i sprzedaż usług. W takim wypadku konto 527 nadal będzie potrzebne.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot