21. Rozwiązanie przykładu działalność handlowa cz. 2 – kalkulacja WF, wariant porównawczy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez jednostkę handlową. Ilustruje sposób kalkulacji wyniku finansowego oraz przygotowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat dla jednostki ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w  zespole 4 i 5 oraz prowadzącej działalność handlową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • A czy tutaj nie przeksięgowujemy 490 na wynik finansowy?
    4491f59b3aa93326c0afb0ebd6d202bb
    Michał Kukla
  • Możemy - ale będziemy tak naprawdę przeksięgowywać zero ponieważ strona debetowa i kredytowa są sobie równe na tym koncie.
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot