21. Rozwiązanie przykładu działalność handlowa cz. 2 – kalkulacja WF, wariant porównawczy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez jednostkę handlową. Ilustruje sposób kalkulacji wyniku finansowego oraz przygotowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat dla jednostki ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w  zespole 4 i 5 oraz prowadzącej działalność handlową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot