16. Rozwiązanie przykładu działalność usługowa cz. 4 – kalkulacja WF, wariant kalkulacyjny

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez jednostkę usługową. Ilustruje sposób kalkulacji wyniku finansowego oraz przygotowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostki ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w  zespole 4 i 5 oraz prowadzącej działalność usługową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot