14. Rozwiązanie przykładu działalność usługowa cz. 2 – kalkulacja WF wariant porównawczy

Wykład prezentuje rozwiązanie przykładu dotyczącego operacji dokonanych przez jednostkę usługową. Ilustruje sposób kalkulacji wyniku finansowego oraz przygotowania wariantu porównawczego rachunku zysków i strat dla jednostki ewidencjonującej koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w  zespole 4 i 5 oraz prowadzącej działalność usługową.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Dlaczego koszty zarządu są przeksięgowywane na koszty sprzedanych usług? Przecież powinny być przeksięgowywane na WF
    E35cbb50e7cd77c18e0eb8a2c6348bb0
    Kinga Chabiera
  • Dziękuję za ciekawe spostrzeżenie. Koszty zarządu oraz koszty sprzedaży przy przygotowywaniu wariantu porównawczego RZiS mogą zostać albo najpierw przeniesione na konto 701 a następnie na konto 490 lub bezpośrednio na konto 490. Jeżeli przeniesiemy obroty tych kont najpierw na konto 701 to to konto będzie równocześnie stanowiło podstawę kalkulacji tzw. kosztu własnego sprzedaży. Jest to mniej popularny sposób rozliczania tych kosztów, w związku z tym zmieniliśmy ten przykład na wersję taką, w której te koszty księgowane są na konto 490 (tak jak zapewne Pani się uczyła).
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot