8. Przykład działalność usługowa – ewidencja zespół 4 (układ rodzajowy)

Wykład prezentuje praktyczny przykład, który opiera się na operacjach dokonanych przez jednostkę usługową, ewidencjonującą koszty metodą uproszczoną w zespole 4  tj. w układzie rodzajowym. Pozwala na weryfikację wiedzy z zakresu sposobu ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz stworzenia porównawczego wariantu rachunku zysków i strat dlaj jednostki usługowej. Słuchacz w ramach poleceń przykładu ma za zadanie dokonać ewidencji kosztów m.in. operacji takich jak: dokonanie odpisu amortyzacyjnego, zużycie paliwa, naliczenie wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia, koszty podróży służbowej, podatek od nieruchomości, wydatki na usługi telekomunikacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot