24. Działalność handlowa - ewidencja kosztów w zespole 5 (układ podmiotowy)

Wykład omawia sposób zapisu operacji gospodarczych, ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz przygotowania wariantu kalkulacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostki prowadzącej działalność handlową i ewidencjonującej koszty tylko w zespole 5 tj. tylko w układzie podmiotowym. Wykład przedstawia rozwiązanie przykładu dotyczącego jednostki handlowej ewidencjonując w przeciwieństwie do poprzednich rozwiązań koszty tylko w układzie podmiotowym tj. zespole 5 oraz przygotowując wariant kalkulacyjny rachunku zysków i strat.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot