25. Podsumowanie

Wykład stanowi podsumowanie tematu dotyczącego metod ewidencji kosztów, zapisu operacji gospodarczych,  kalkulacji wyniku finansowego  oraz przygotowywania wariantów rachunku zysków i strat dla jednostek prowadzących działalność usługową oraz handlową. Podkreśla różnice dotyczące ww. operacji w porównaniu do jednostki produkcyjnej.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

 • Dlaczego w RZiS wariant porównawczy przeksięgowujemy dwukrotnie koszty z konta 490- rozliczenie kosztów rodzajowych na wynik finansowy konto -860, przecież już koszty zostały przeniesione z kont 400-409 ?
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Wariant porównawczy charakteryzuje się tym, że na WF przenosimy obroty TYLKO z kont 400-409 oraz z konta 490 czyli z układu rodzajowego. Przeniesienie obrotów z konta 490 dodatkowo do obrotów z kont 400-409 związane jest z tzw. zamknięciem kręgu kosztów. Obroty z kont 400-409 nie zawsze są równe obrotom z konta 490 - jest to wynikiem ujęcia części kosztów jako RMK, bądź zmianą stanu produktów. O tych kwestiach mówimy więcej w kursie rachunkowości średniozaawansowanej - tematy dotyczące RMK oraz wyceny produktów pracy.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Czy wystąpi zmiana stanu produktów, jeżeli jest to działalność handlowo-usługowa (bez produkcji), a rozliczenia międzyokresowe kosztów (RMK) rozliczane w czasie,rozliczymy poprzez konto WN 640, MA konto 30 ? Nie występują tutaj inne rozliczenia międzyokresowe.
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • Rozumiem, że w momencie otrzymania faktury księgują Państwo koszt na Wn 640, Ma 300 z pominięciem kont w układzie rodzajowym, a następnie część przypadająca na dany miesiąc przenoszona jest z konta 640 na odpowiednie konto w układzie rodzajowym. W takim wypadku jednostka nie powinna brać pod uwagę zmiany na koncie 640 i nie wystąpi pozycja zmiana stanu produktów. Takie księgowanie jest akceptowalne ale możliwe jedynie jeśli nie stosują Państwo dodatkowo ewidencji kosztów w zespole 5. Jeżeli jednak Państwo dodatkowo dokonują księgowań na kontach w układzie podmiotowym, wtedy istnieje konieczność użycia konta 490 i zmiana stanu produktów pojawi się.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
 • Ewidencja kosztów jest tylko w zespole 4.
  9f0d85186d3f9b90d895be7cfc384f5d
  Elżbieta Skóra
 • W takim wypadku takie księgowanie jest dopuszczalne.
  Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
  Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot