12. Przykład działalność usługowa - ewidencja kosztów w zespole 4 i 5

Wykład prezentuje praktyczny przykład, który opiera się na operacjach dokonanych przez jednostkę usługową, ewidencjonującą koszty w układzie rodzajowo – podmiotowym tj. w zespole 4 i 5. Pozwala na weryfikację wiedzy z zakresu sposobu ewidencji kosztów, kalkulacji wyniku finansowego oraz stworzenia porównawczego oraz kalkulacyjnego wariantu rachunku zysków i strat dla jednostki usługowej. Słuchacz w ramach poleceń przykładu ma za zadanie dokonać ewidencji kosztów m.in. operacji takich jak: dokonanie odpisu amortyzacyjnego, zużycie paliwa, naliczenie wynagrodzeń oraz narzutów na wynagrodzenia, koszty podróży służbowej, podatek od nieruchomości, wydatki na usługi telekomunikacyjne.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

Pytania:

  • Brak załączonego przykładu pod wykładem
    413850448465df89adfa503fa98c9ff0
    Agnieszka Janiak
  • Przykład znajduje się w zakładce Materiały do pobrania w ramach pdf do całego tematu :) Pozdrawiam,
    Fa8cfc8c9b72ca42c8952ba20f513374
    Magdalena Hosiawa (Wykładowca)
Aby zadać pytanie lub skomentować wykład zaloguj się
dot