21. Rozwiązanie przykłady całościowego RMK – porównanie wariantów

Wykład omawia porównanie wariantów : porównawczego oraz kalkulacyjnego rachunku zysków i strat dla jednostki produkcyjnej, której dotyczył przykład całościowy RMK. Przestawia jak różnią się warianty rachunku zysków i strat w pozycjach całkowitych przychodów oraz kosztów  dla ww. jednostki w poszczególnych okresach sprawozdawczych podkreślając znaczenie pozycji zmiany stanu zapasów.

Aby sprawdzić swoją wiedzę z tego tematu zaloguj się i

wykup dostęp

dot